Báo giá

Bảng giá chiếu cói xuất khẩu

By : 2120 Views12/04/2018
Bảng giá chiếu cói xuất khẩu

Bảng giá chiếu cói xuất khẩu

Kích thước (m) Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc) 1m x 2.0m viền vải 1 mảnh 350.000 1m x 1.9m viền … Đọc thêm » “Bảng giá chiếu cói xuất khẩu”

Kích thước (m) Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc) 1m x 2.0m viền vải 1 mảnh 350.000 1m x 1.9m viền vải 1 mảnh 350.000 1.2m x 2.0m viền vải 1 mảnh 370.000 1.2m x 1.9m viền vải 1 mảnh 370.000 1.4m x 2.0m gập đôi viền vải 500.000 1.4m x 1.9m gập đôi viền vải 500.000 1.5m x 2.0m gập đôi viền vải 520.000 1.5m x 1.9m gập đôi viền vải 520.000 1.6m x 2.0m gập đôi viền vải 560.000 1.6m x 1.9m gập đôi viền vải 560.000 1.8m x 2.0m gập đôi viền vải 620.000 2.0m x 2.0m gập
Đọc Thêm

Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống

By : 1629 Views12/04/2018
Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống

Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống

Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống: Kích thước (m) Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc) 1m x 2.0m … Đọc thêm » “Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống”

Bảng giá chiếu cũi xuất khẩu

By : 1403 Views12/04/2018
Bảng giá chiếu cũi xuất khẩu

Bảng giá chiếu cũi xuất khẩu

 Bảng giá chiếu cũi: Kích thước (cm) Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc) 50x 60 120.000 60 x 80 150.000 60 … Đọc thêm » “Bảng giá chiếu cũi xuất khẩu”