Bảng giá chiếu cũi xuất khẩu

 Bảng giá chiếu cũi:

Kích thước (cm)

Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc)

50x 60

120.000

60 x 80

150.000

60 x 90

150.000

70 x 80

160.000

70 x 90

160.000

70×110

170.000

70×120

170.000

70×140

180.000

80×110

190.000

80×120

190.000

Tin Liên Quan