Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống

Bảng giá chiếu cói dệt thủ công truyền thống:

Kích thước (m)

Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc)

1m x 2.0m

200.000

1m x 1.9m

200.000

1.2m x 2.0m

250.000

1.2m x 1.9m

250.000

1.4m x 2.0m

390.000

1.4m x 1.9m

390.000

1.5m x 2.0m

420.000

1.5m x 1.9m

420.000

1.6m x 2.0m

460.000

1.6m x 1.9m

460.000

1.8m x 2.0m

750.000

2.0m x 2.0m

1.250.000

Tin Liên Quan