Bảng giá chiếu cói xuất khẩu

Kích thước (m)

Giá bán (ngàn đồng/1 chiếc)

1m x 2.0m viền vải 1 mảnh

350.000

1m x 1.9m viền vải 1 mảnh

350.000

1.2m x 2.0m viền vải 1 mảnh

370.000

1.2m x 1.9m viền vải 1 mảnh

370.000

1.4m x 2.0m gập đôi viền vải

500.000

1.4m x 1.9m gập đôi viền vải

500.000

1.5m x 2.0m gập đôi viền vải

520.000

1.5m x 1.9m gập đôi viền vải

520.000

1.6m x 2.0m gập đôi viền vải

560.000

1.6m x 1.9m gập đôi viền vải

560.000

1.8m x 2.0m gập đôi viền vải

620.000

2.0m x 2.0m gập đôi hoặc gập ba viền vải

690.000

2.1m x 2.0m gập đôi hoặc gập ba viền vải

690.000

2.2m x 2.0m gập đôi hoặc gập ba viền vải

690.000

2.3m x 2.0m gập đôi hoặc gập ba viền vải

750.000

2.4m x 2.0m gập đôi hoặc gập ba viền vải

780.000

2.5m x 2.0m gập đôi hoặc gập ba viền vải

780.000

Tin Liên Quan