Nguy cơ mai một làng nghề chiếu cói Nga Sơn

Thời gian gần đây, do nhiều nguyên nhân, người dân làng nghề chiếu cói Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đang bỏ dần nghề dệt chiếu cói chuyển sang nghề khác.

Thời điểm này cách đây vài năm, đến làng nghề chiếu cói Nga Sơn, chỗ nào cũng thấy tiếng lách cách rộn ràng của các hộ sản xuất chiếu cói. Tuy nhiên, giờ đây, việc dệt chiếu tại địa phương này gần như bị đình trệ, số hộ chuyên dệt chiếu chỉ còn đếm trên đầu tay.
Theo ghi nhận của phóng viên VTV, phần lớn nhiều hộ sản xuất chiếu cói đang chuyển hướng dệt thảm bẹ bằng nhiều nguồn nguyên liệu khác nhau.

Năm trước, cụm công nghiệp làng nghề huyện Nga Sơn có khoảng 10 doanh nghiệp chuyên sản cuất chiếu cói, năm nay chỉ còn khoảng 2 doanh nghiệp tồn tại với nghề dệt chiếu.

Cũng theo số liệu của Hiệp hội làng nghề chiếu cói Nga Sơn, 6 tháng đầu năm 2015, sản lượng và doanh thu từ chiếu cói ở làng nghề chiếu cói Nga Sơn giảm rất nhiều, khoảng 2 vạn sản phẩm các loại – bằng 1/4 so với mọi năm.

Tin Liên Quan